زمستان و باربری شرق تهران

زمستان و باربری شرق تهران

زمستان و باربری شرق تهران در این مقاله قصد داری درباره زمستان و باربری شرق تهران توضیح دهیم. چراکه یکی از چالش بر انگیز ترین اسباب کشی ها در فصل زمستان و برف و هوای نامطبوع می باشد. کاملا واضح است که اسباب کشی و جابجایی در فصل زمستان با هوای برفی و بارانی بسیار […]

ادامه مطلب