تعرفه های اتوبارمولایی

بنا به اعلام …. تعرفه های خدمات اتوبارمولایی از تاریخ … به شرح زیر میباشد:

تعرفه حمل بار و حمل اثاثیه منزل داخل شهری و بین شهری دراتوبارمولایی درست مطابق تعرفه های اتحادیه باربری و اتوبار کل استان تهران اعلام و اعمال میگردد . این تعرفه بنا به بخشنامه های ارسالی از طرف اتحادیه اعلام میگردد و اتوبارمولایی با حفظ مباحث مربوط به اخلاقیات و الویت قرار دادن اهمیت منافع شما همشهریان عزیز متعهدانه شما را در حمل بارتان همراهی میکند .

قیمت باربری ، کرایه حمل بار و نرخ اسباب کشی همیشه دغدغه ای برای بسیاری از افراد بوده، و اتوبارمولایی سعی داشته تا همیشه با مناسب ترین نرخ ها بهترین خدمات را ارایه دهد.