حمل بار به شهرستان

حمل بار به شهرستان از جمله خدمات تخصصی اتوبارمولایی   است که جهت رفاه بیشتر به شما ارائه میدهد . این خدمت به یک نگاه شامل حمل بار از تهران به سایر شهرستان ها ( اتوبار شهرستان ) و دیگر نقاط ایران است . اتوبارمولایی با توجه به نوع بار و کالای شما به ارائه ی سرویس مورد نظر شما میپردازد.